français  english    mail

pers, artikelen, recensies...


Exhibit "FRAGILE", UNESCO March 2013

Article in LE 18e DU MOIS, november 2012

Artikel in de New York Times, november 2010Artikel geschreven door GRACE TESHIMA ("american private art dealer") over de 1e expositie van de serie
"The Colors of Black" die in december 2009 bij haar ("Chez Grace") plaats vond in Parijs.


Artikel in Info18 over het project "ComméMURation" (de val van de muur van Berlijn, 20 jaar later), op 8 en 9 november 2009, een installatie gemaakt door 44 kunstenaars, onder leiding van Manuela Luchtmeijer in opdracht van de kunstenaarsverening d'Anvers Aux Abbesses.


Onder Ons (het tijdschrift voor Nederlanders in Frankrijk), portret maart 2009


Info18, décembre 2008
Artikel over het project "ComméMURation", op 9 november 2009, de val van de muur van Berlijn, 20 jaar later. 44 kunstenaars hebben een symbolische muur neergezet op een boulevard in Parijs. Manuela was de projectleider van deze kunstinstallatie voor de kunstenaarsvereniging d'Anvers Aux Abbesses.


Onder Ons (tijdschrift van de Nederlandse Vereniging in Frankrijk), portret maart 2009


Info18, december 2008


Recensie over de expositie Dames Blanches, juni 2006

"op het dromerige pad van de witte vrouwen"Solo expositie
Dames Blanches
Galerie Ar
t Studio
Parijs, juni 2006

Zoals vele kunstenaars put Manuela Luchtmeijer inspiratie uit haar eigen levensgeschiedenis. Deze geschiedenis is tevens het uitgangspunt en één van de voornaamste thema's van haar serie over de Witte Vrouwen. Maar het is ons niet gegund te weten naar welke levensfase zij precies verwijst in elk schilderij; we kunnen hooguit een sombere of vrolijke sfeer onderscheiden. In plaats van een intieme kijk in haar leven krijgen we een drievoudige route door een nacht, een legende en een natuurverschijnsel voorgelegd.

De serie is bovenal neergezet in kleuren die een nachtelijk episode weergeven: de paarse gloed van een zonsondergang, de diep donkerblauwe nacht, de vlammende kleuren van de dageraad. Een mistflard die zich als een vage witte gedaante mee laat voeren door een nachtelijk briesje is het gemeenschappelijk onderwerp van elk schilderij. Deze vrouwelijke gedaantes zijn een suggestie, meer dan een directe illustratie van de Witte Dames, en hebben een rol gespeeld in de noordelijke mythologie en in het geboorteland van de kunstenares, waar ze als goede feeën of als heksen werden beschouwd.

Vorm en materie -levendige en sterke lijnen aangevuld met onregelmatige vlekken, dikke lagen olieverf- overheersen de afbeelding en verlenen aan elk doek zijn meerduidige karakter.

Als de vrouwelijke figuur al herkenbaar -en soms zelfs vrij detailleerd- onder het schildersmes vandaan komt, dan heeft deze niet als doel om een directe en naïeve betekenis aan het schilderij te geven. Ze helpt onze natuurlijke neiging om op de volgende beweging van een ongebalanceerde vorm te anticiperen; het gaat om het geven van een dynamiek aan een, op het eerste gezicht, "stil" leven.

Deze dynamiek moet dus meer als een abstracte vorm in beweging worden beschouwd dan als de letterlijke afbeelding van een vrouwenfiguur, zelfs als deze natuurlijkerwijs in harmonie is met het veelzijdige onderwerp van het schilderij.

Het streven om beweging te creëren in een immobiele afbeelding is ingegeven door de oosterse kalligrafie. Manuela heeft namelijk Japanse taal- en letterkunde gestudeerd aan het Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) in Parijs. Naast haar studie Japans heeft ze jarenlang de oosterse kalligrafie en schilderkunst beoefend en wendde deze techniek aan binnen verschillende kunstvormen: gemengde technieken van Chinese inkt / pastel / olieverf voor klassieke of moderne werken, of mozaïek, een materie vol uitdaging.

De zorgvuldige voorbereiding van de achtergrond in verschillende lagen verf kan soms maandenlang duren, maar is de noodzakelijke inleidende fase voor de creatie van elk schilderij; deze fase kan vergeleken worden met de meditatie die voorafgaat aan de dynamische penseelstreken in de oosterse kalligrafiekunst. De snelle afbeelding van de witte figuur op het doek staat in schril contrast met de traagheid van de voorbereidende fase en gebeurt in een soort trance. Het geeft zo de tegenstrijdige en vervliegende impressies weer die de inspiratiebron van elk schilderij vormen, en die uitstekend uitgedragen worden door het mythologische thema van de Witte Vrouwen.

De drie verschillende thema's binnen elk schilderij, en ook de hele serie op zichzelf, vinden hun ultieme samenhang in een beschrijving van de drie paden die in onze dromen tot ons komen: de nacht, het mysterie van de natuur, en onze persoonlijke of gemeenschappelijke geschiedenis.

(Expositie"Dames Blanches", 24 juni-7 juli 2006, Parijs)

*lees meer: wie zijn de witte vrouwen?